Oldal nyomtatása

Főoldal

Üdvözlöm a Fehérvár - Fehér Folt Alapítvány honlapján!

osbuda

(...) "Néhány nappal később Árpád vezér meg összes főemberei közös elhatározással, egyetértéssel és szabad akarattal kivonultak a szigetről, és tábort ütöttek Soroksáron túl a Rákos vizéig. S midőn látták, hogy mindenfelől bátorságban vannak, és senki sem bír nekik ellentállani, átkeltek a Dunán. A révet, ahol az átkelést végrehajtották, Magyar-révnek nevezték el azért, mert a hét fejedelmi személy, akit hétmagyarnak mondtak, ott hajózott át a Dunán. Mikor odaát voltak, tábort ütöttek a Duna mellett a felhévizekig. Ennek hallatára a Pannónia földjén lakó összes rómaiak futással biztosították életüket.

Árpád vezér meg minden főembere, Magyarország valamennyi vitézével együtt, bevonult Attila király városába. Ott látták a királyi palotákat - egyeseket földig romban, másokat nem - , és fölötte csodálták mindazt a kőépületet.

Kimondhatatlanul felvidultak, mivel érdemesek lettek arra, hogy elfoglalják - s méghozzá háború nélkül Attila király városát, kinek az ivadékából származott Ápád vezér. Ott lakomáztak mindennap nagy vígan Attila király palotájában egymás mellett ülve. Mind ott szóltak szépen összezengve a kobzok meg a sípok: a regölők. Az ételt, italt a vezérnek meg a nemeseknek arany, - a közrendűeknek meg a parasztoknak ezüstedényben hordták fel, mert hiszen a körülfekvő egyéb országok összes javát az Isten az ő kezükbe adta. Bőségesen és pompásan éltek. valamennyi hozzájuk jött vendéggel egyetemben. Árpád vezér a vele mulatozó vendégeknek nagy földeket és birtokokat ajándékozott. Ennek hallatára még több vendég tódult hozzá és ujjongva vele mulatott.

Ekkor Árpád vezér meg az övéi örömükben húsz napig maradtak Attila király városában. Közben majdnem mindennap Magyarország összes vitézei valamennyien (omnibus militibus Hungarie) a vezér színe előtt vértezett harci ménjükön űlve, pajzzsal meg lándzsával nagy tornát vívtak: másfelől az ifjak pedig pogány szokás szerint íjas-nyilas játékokat játszottak. Ettől Árpád vezérnek nagy jókedve támadt, s minden vitézének különféle ajándékokat adott: aranyat, ezüstöt meg egyéb jószágot is" (Anonymus 46.)Következő oldal: Kutatások